Liturgie eerstkomende kerkdienst

Zondag 26 mei  -  morgendienst 10.00  uur

Zingen: Psalm 139: 1 en 14

Zingen: Psalm 101: 3

Schriftlezing: Hebreeën 6: 1-8

Zingen: Psalm 49: 6 en 7

Zingen: Psalm 138: 3

Zingen: Psalm 138: 4

Zingen: Psalm 119: 9 

Tekst: Hebreeën 6: 4-6

Thema: "Dán is bekering onmogelijk"

  1. Deze waarschuwing kan ons verwonderen
  2. Deze waarschuwing is van diepe ernst
  3. Deze waarschuwing bedoelt ons eeuwig heil

 Vragen bij de preek:

  1. Deze preek gaat over de zonde tegen de Heilige Geest. Hebt u daar wel eens van gehoord? Bent u wel eens bang geweest dat u die zonde hebt gedaan?
  2. Kunnen Gods kinderen in zonde vallen?
  3. Kunnen Gods kinderen afvallig worden? Lees eens wat de Dordtse Leerregels daarover zeggen in Hoofdstuk 5, par. 3, 6 en 7.
  4. Kunt u in eigen woorden zeggen wat in de tekst (Hebr. 6: 4-6) wordt bedoeld met de volgende zaken?

- "verlicht geweest zijn"

- "de hemelse gave gesmaakt hebben"

- "de Heilige Geest deelachtig geworden zijn"

- "gesmaakt hebben het goede Woord Gods en de krachten der toekomende eeuw"

  1. Waarin onderscheiden Gods ware kinderen zich van de bijna-christenen over wie het in deze tekst gaat?
  2. De dominee zei in de preek: "Wie tegen beter weten in de Zaligmaker verguist [verwerpt], pleegt geestelijke zelfmoord en verjaagt voor altijd de Heilige Geest." Is dit een waarschuwing waarvan u schrikt?
  3. Hoe is de waarschuwing uit onze tekst (Hebr. 6: 4-6) bedoeld tot ons heil? Wat zullen wij doen, opdat wij zalig worden? (Lees Hand. 16: 30-31)


Avonddienst 19.00 uur

Zingen:                  Psalm    26 : 2

Zingen:                  Psalm    17 : 3

Schriftlezing:    Hebreeën 10 : 1 - 18  

Zingen:                  Psalm    40 : 3, 4 en 8 

Zingen:                  Psalm  136 : 1 en 16 

Zingen:                  Psalm    93 : 4   

H.C. Zondag 30: ‘Opnieuw onderwijs over het Heilig Avondmaal’

 1) Avondmaalsstrijd (vr/antw 80)  

 2) Avondmaalstroost (vr/antw 81)

3) Avondmaalstucht (vr/antw 82)


 Parkeren Citadel

 Morgendienst: open

Avonddienst: gesloten