Liturgie eerstkomende kerkdienst

Zondag 23 januari

Morgendienst, aanvang 10.00 uur

Schriftgedeelte: Mattheus 13; 31 - 44

Zingen: 

 Zingen: Psalm 49 : 2 

 Zingen:  Psalm 1 : 1 

 Zingen: Psalm 71 : 10,11 en 17 

 Zingen: Psalm 25 : 5 

 Zingen: Psalm 31 : 15Avonddienst, aanvang 18.30 uur

Schriftgedeelte: Johannes 1: 35-52 

Zingen: 

Zingen: Psalm 2: 4 

 Zingen na de Geloofsbelijdenis: Ps. 49: 1  

 Zingen: Psalm 133: 1, 2 en 3

 Zingen: Psalm 89: 2 

 Zingen: Psalm 21: 4

 Thema:

H.C. Zondag 12: De Naam Christus

 Vragen:

  1. Wat betekent de naam Christus?
  2. Wat zegt de godsdienst van de Islam over Christus?
  3. Christus heeft drie ambten. Welke?
  4. Geef ook voorbeelden van Christus in deze drie ambten.
  5. In het Oude Testament vinden we mensen met twee ambten. Welke voorbeelden zijn er?
  6. In de preek wordt gezegd dat je misschien wel honderden preken gehoord kunt hebben over Christus en toch onwetend kunt zijn over het werk van de Messias. Welk voorbeeld wordt uit de Bijbel genoemd in de preek? Waarom kan dat vandaag nog zo zijn? Hoe kan die onwetendheid worden opgelost?
  7. Wat maakt Christus tot een hele bijzondere Priester?
  8. Waarom was de naam ‘christen’ eigenlijk een scheldnaam (Hand. 11)?
  9. Wat bedoelde Augustinus met zijn voorbeeld over de bomen in Noord-Afrika die allemaal in dezelfde richting groeiden?
  10. Wat betekent de zin de preek “De vruchten aan de boom van de christen bezitten een bepaalde geur”.