Liturgie eerstkomende kerkdienst

Zondag 7 Maart

Morgendienst , aanvang 10.00  uur

Schriftlezing: 1 Timotheüs 6: 3 t/m 21

Zingen:   

Psalm 146: 1

Psalm 119: 48

Psalm 104: 16 en 18

Tien Geboden: 1 en 8

Psalm 82: 2        

Thema; H.C. Zondag 42 - Ons rentmeesterschap

Aandachtspunten:

1.      Een van God toebetrouwd rentmeesterschap
2.      Het rechte beheer van ons rentmeesterschap 
3.      De Goddelijke opdracht in verband met ons rentmeesterschap

Vragen bij de preek:

 1. Wat betekent het woordje vergenoeging?
 2. Het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw wordt de tijd van de industriële revolutie genoemd. Wat was het gevolg hiervan voor de eigenaren van de fabrieken?
 3. Wie stelt de ‘Bijbel’ als bezitter van eigendommen?
 4. Iedere stam of iedere familie kreeg een erfdeel in Kanaän toegewezen. De Israëlieten mochten in Kanaän wonen, het land bewerken etc. Waaruit (uit welk bewijs) blijkt dat de Israëlieten slechts rentmeesters waren over Kanaän?
 5. Noem twee Bijbelse voorbeelden van personen die een particulier eigendom hadden?
 6. Wat zullen wij allen eens af moeten leggen aan God over wat wij hebben gedaan met onze talenten en bezittingen?
 7. Met welke woorden kunnen we in onze tijd ‘vals gewicht, el, maat, waar, munt en woeker’ vervangen?
 8. Welk Bijbels voorbeeld wordt gebruikt als je niet eerlijk aan je bezit bent gekomen?
 9. Bij de uitleg begrip rentmeesterschap wordt verwezen naar twee gelijkenissen. Waar kun je de gelijkenissen vinden (nuttig om zondagmiddag nog eens te lezen!)
 10. Wie is je naaste?
 11. Wat dient (ook) het doel te zijn van onze arbeid?
 12. De zondeval in het paradijs heeft grote gevolgen voor de mens. Wat hebben wij, als het gaat om het 8e gebod, van de eerste mens geërfd?
 13. We leven op dit moment in de lijdenstijd. Hoe heeft Christus ‘onze diefstal’ verzoend?

Speciaal voor onze kinderen : kleurplaat , KLIK HIER  


Avonddienst , aanvang 18.30  uur

Schriftlezing: Lukas 18:31 - 43

Zingen: 

Ps 22:1

Ps 2:7

Ps 40:3,4

Ps 69:4

 Ps 118:7

Tekst: Lukas 18:31 - 34

Thema; 

Christus lijden aan de discipelen voorzegt

Aandachtspunten:

1. Wat Zijn lijden inhield 

2. Wat de discipelen ervan verstonden