Liturgie eerstkomende kerkdienst

Zondag 5 juli 2020

Morgendienst, aanvang 10.00 uur

Schriftlezing: Handelingen 28:11-31

Zingen:

Psalm 89:7

Psalm 52:1

Psalm 56:4,5

Psalm 132:12

Psalm 25:4


Avonddienst, aanvang 18.30 uur

Schriftlezing :  Psalm 2 (Heidelbergse Catechismus Zondag 13)

Zingen:

Psalm 80:5

Psalm 89:3

Psalm 2:4,6

Psalm 32:5

Psalm 72:6