Liturgie eerstkomende kerkdienst

Zondag 17 oktober : 

Morgendienst, aanvang 10.00  

Schriftgedeelte: Openbaring 12:1-17

Zingen:

Psalm 1: 1 en 2

Psalm 119:57

Psalm 147:2,3 en 6 

 Psalm 72:6

 Psalm 105:24


Avonddienst, aanvang 18.30 uur 

Schriftgedeelte: 

Zingen:

Info volgt