Liturgie eerstkomende kerkdienst

Zondag 28  November : 

Morgendienst, aanvang 10.00 uur 

Schriftgedeelte:  Genesis 49  :  1-18

 Zingen:

Lofzang van Zacharias

Tien Geboden : 9 

Ps.    130  :   3  en  4 

Ps.      68    :   2 

Ps.      73    :   12


Avonddienst, aanvang 18.30 uur 

Schriftgedeelte: Jesaja 11:1-10

 Zingen:

126 : 3

4 : 4

132 : 7, 8, 11

89 : 12, 13

31 : 19 

Tekst: Jes. 11 : 1

Thema: “Christus’ komst”

  • Zijn geringe afkomst
  • Zijn nederige verschijning
  • Zijn heerlijke vrucht