Liturgie eerstkomende kerkdienst

Zondag 24 mei

Morgendienst, aanvang 10.00 uur

Schriftlezing:

Hand 1 vers 13 t/m 26

Zingen:

Psalm 145 : 4

Psalm 24 : 3  (na de Tien geboden)

Psalm 133 : 1, 2 en 3

Psalm 122 : 3

Psalm 65 : 1

Avonddienst, aanvang 18.30 uur

Schriftlezing :

Johannes  16 vers 1 t/m 23

Zingen:

Psalm 45 : 1

Psalm 2 : 7 (na de Geloofsbelijdenis)

Psalm 68 : 5 en 10

Psalm 43 : 2 en 3

Psalm 72 : 6