Liturgie eerstkomende kerkdienst

Zondag  18 februari 

Morgendienst 10.00 uur

Psalm 130 vers 2

Psalm 50 vers 9

Schriftgedeelte:  Exodus 27 : 1-8 en Exodus 29 : 36-46

Psalm 40 vers 3, 4 en 5

Psalm 118 vers 13

Psalm 4 vers 3 

Thema: Het brandofferaltaar 

  1. Het materiaal van dit altaar,
  2. De betekenis van dit altaar.

Vragen:

1. Hoe zag het brandofferaltaar eruit? Waarom zat er geen bodem in, maar wel een rooster?
2. Hoe kon Mozes weten hoe het brandofferaltaar gemaakt moest worden?
3. Waar wijst het sittimhout van het altaar op?
4. Waar wijst het koper van het brandofferaltaar op?
5. Vorige week ging het over de tafel der toonbroden. Toen hoorden we van goud en hout. Waarom is het op het brandofferaltaar koper en hout?
6. Waarom ging een gelovige Israëliet offeren?
7. Waar wijst het offer en het vuur op?
8. Waarom is het brandofferaltaar niet genoeg tot zaligheid?
9. Waar stond het brandofferaltaar?
10. Wat wordt er in de preek gezegd over de betekenis van de plaats van het altaar? Wat betekent dat nu?

Avonddienst 18.30 uur

Psalm      69 : 4

Psalm        2: 7

Johannes 13 : 1-20

Psalm      73 : 7 en 11

Psalm      51 : 4

Psalm      19 : 6 

 Johannes 13: 3-15. De voetwassing 

1).  De daad van de voetwassing

2).  De betekenis van de voetwassing

3).  Het voorbeeld van de voetwassing


Parkeren Citadel

Morgendienst : open

Avonddienst: open