Liturgie eerstkomende kerkdienst

Zondag 21 juli


Morgendienst, aanvang 10.00 uur

99:8

95:4

105:5

134:3

100:1,2,3

95:2

100:4

Psalm 100

 Heilige Doop


Avonddienst, aanvang 18.30 uur 

25:2

52:7

106:11,24

119:83

97:4

Johannes 4:19-26

H.C. Zondag 35