Liturgie eerstkomende kerkdienst

Zondag,20  September

Morgendienst, aanvang 10.00  uur

Schriftlezing: 

Jakobus 2 : 14-26

Zingen: 

Psalm 1: 1

Psalm 119: 34

Psalm 107: 7

Psalm 119: 3

Psalm 144: 2

H.C. Zondag 24.

Thema: 

De rechtvaardigmaking van de zondaar en de goede werken


Middagdienst, aanvang 15.30  uur

Schriftlezing: 

Spreuken 22:1-21

Zingen: 

Psalm 72:9

Psalm 100:4

Psalm 105:5

Psalm 134:3

Psalm 78:3

Psalm 89:2

Heilige Doop