Liturgie eerstkomende kerkdienst

Zondag 23 februari

Morgendienst, aanvang 10.00 uur

Zingen: Psalm 32: 3

Zingen: Tien geboden: 9

Lezen: Numeri 19

Zingen: Psalm 51: 1 en 4

Zingen: Psalm 119: 3, 9

Zingen: Psalm 30: 2


Middagdienst, aanvang 15.30 uur 

Zingen: Psalm 61: 6

Zingen: Psalm 86: 6 

Lezen: Mattheus 14: 13 – 36

Zingen: Psalm 107: 15, 17, 22

Zingen: Psalm 27: 5

Zingen: Psalm 73: 13