Liturgie eerstkomende kerkdienst

Hemelvaartsdag 26  mei

Morgendienst, aanvang 10.00 uur

Liturgie:

Zingen: Psalm 24 : 4 en 5

Lezen: Genesis 1 : 1-5 en Hand. 1:4-12

Zingen: Psalm 47 : 1,3 en 4

Zingen: Psalm 89 : 1 en 3

Zingen: Psalm 96 : 6 en 9


Tekst: Genesis 1:1 en Handelingen 1:9-11

Thema: Het evangelie van hemelvaart.

 • 1.Van eenheid naar scheiding
 • 2.Van scheiding naar hereniging

Vragen:

Voor kinderen:

 1. Weet je nog de twee punten van de preek?
 2. Hoe komt het dat er op de aarde zoveel verdrietige dingen zijn?
 3. Wat is het grote verschil tussen Kerst en Hemelvaart?
 4. Welke twee kronen heeft de Heere Jezus gedragen?
 5. Wat konden de discipelen in de zegenende handen van de Heere Jezus zien?
 6. Waarom wilden de mensen de toren van Babel bouwen?
 7. Kunnen we nu nog naar de Heere Jezus toekomen? Hij is toch in de hemel?
 8. Wat betekent: ‘De hele schepping zucht’?
 9. Wat heb je van deze preek onthouden en geleerd?

Voor jongeren - preekbespreking :

 1. De mens wil als God zijn. Weet je daar voorbeelden van in de geschiedenis?
 2. Waaruit blijkt dat de mens een hemel op aarde probeert te maken?
 3. Wat is in het kort gezegd het evangelie van hemelvaart?
 4. Waaruit blijkt dat we zo aan de aarde geklonken zijn?
 5. Wat wordt er bedoeld met het zuchten van de schepping?
 6. Heeft milieuvervuiling iets met onze zonden te maken?
 7. Welke Naam verenigt hemel en aarde tesaam?
 8. Waar roept hemelvaart ons toe op?
 9. Je hoort tegenwoordig vaak zeggen: ‘Geniet ervan’. Wat vindt je van deze uitdrukking?
 10. Augustinus zegt ergens: God mag je genieten, de wereld mag je gebruiken. Wat vind je van deze uitdrukking?
 11. Een hemel op aarde. Kan dat?
 12. Wat heb je van deze preek geleerd?


 Parkeren Citadel;

Open