Liturgie eerstkomende kerkdienst

Zondag 29  November


Morgendienst ( Advent), aanvang 10.00  uur

Schriftlezing:  Lukas 1:26-38

Zingen: 

Psalm  84:1

Psalm  119:32

Psalm  132:5,7

Gezang 4:1

Psalm  72:8

Psalm 72:10

Tekst: 2 Samuel 22:3-4

Thema: David spreekt over zijn grote Zoon

·       De Geest van de profetie

·       De rechtvaardige Heerser

·       De Het vruchtbaarmakende Licht

 Vragen bij de morgendienst

1.     Wat betekent advent?

2.     Met welke Psalm komt 2 Sam. 22 overeen?

3.     Hoe weten we dat 2 Samuel 22:1-7 het laatste lied van David is?

4.     Wie wordt de opvolger van David?

5.     Over wie profeteert David in onze tekst?

6.     Weet je nog andere teksten die spreken over de Heere Jezus als ‘Heerser’?

7.     Wat is het verband tussen onze tekst en de schriftlezing?

8.     Welke naam gebruikt David nog meer oor de Heere Jezus?

9.     Wat bedoelt Zacharias als hij zegt dat Jezus de ‘Opgang uit de hoogte’ is?


  Avonddienst, aanvang 19.00 uur

Schriftlezing: Mattheus  16:13-28

 Zingen: 

Psalm  75:1

Psalm   2:7

Psalm  84:1

Psalm  86:6

Psalm 89:3