Liturgie eerstkomende kerkdienst

Zondag 25 juli: 

Morgendienst, aanvang 10.00 uur 

Schriftlezing:  Johannes 8:1-11

Zingen:

Psalm 65:1

Psalm 65:2

Psalm 125:1,2

Psalm 141:7,10

Psalm 25:3

Psalm 32:1

Thema: Jezus schrijft in de aarde

Aandachtspunten:      

 • De valstrik van de farizeeën
 • De reactie van Jezus
 • Het Evangelie voor ons

Vragen bij de preek:

 1. Vergelijk het laatste vers van hoofdstuk 7 met het eerste vers van hoofdstuk 8. Wat vind je opmerkelijk?
 2. Waarom brengen de farizeeën die vrouw naar de Heere Jezus?
 3. Wat is uiteindelijk hun bedoeling?
 4. Hoe reageert Jezus op hun vraag?
 5. Wat zegt Jezus als ze blijven aandringen op een antwoord?
 6. Wat doen de beschuldigers daarna?
 7. De vrouw wordt op dat moment niet gestraft. Wat betekent dat voor ons?
 8. Waarom is de Heere Jezus in de wereld gekomen?
 9. Heb jij je zonden aan de Heere beleden en vergeving ontvangen?

Avonddienst, aanvang 19.00 uur 

Schriftlezing:  Mattheus 15: 21-28

Zingen:

Psalm 92: 1, 2

Psalm 25: 5

Psalm 43: 1, 2, 3

Psalm 43: 4, 5 

Psalm 103: 5, 6

Thema: Bedelen om brood (deel 1).

Hoe een moeder naar Jezus gaat:

1 Haar woonplaats

2 Haar nood

3 Haar verwachting 

4 Haar beproeving

Voor de gespreksvragen: klik hier