Liturgie eerstkomende kerkdienst

Zondag 26 januari


Morgendienst , aanvang 10.00 uur

Zingen: Psalm 100 vers 1 en 3

Zingen na de Wetlezing: Psalm 130 vers 2

Lezen: Mattheus 26 vers 36 t/m 46

Zingen: Psalm 86 vers 3 en 6

Zingen: Psalm 122 vers 3

Zingen: Gebed des Heeren vers 4

H.C. Zondag 49Avonddienst , aanvang 18.30 uur 

Info volgt