Liturgie eerstkomende kerkdienst

Zondag 13 juni

Morgendienst, aanvang 10.00 uur - Heilige Doop

Schriftlezing: Handelingen 2:22-44

Zingen:

Psalm 25:6

Tien geboden:9

Heilige Doop ; Psalm 105:5 en 134:3

Dankgebed

Collectezang 103:9,10

Psalm 119:45

Psalm 72:11

Middagdienst 16.00 uur  - Voorbereiding Heilig avondmaal

Schriftlezing: Handelingen 2:16-38
Zingen:

Psalm 89:12

Psalm 2:7

Psalm 103:2,3

Psalm  69:4

Psalm 146:6