Liturgie eerstkomende kerkdienst

Zondag 29 Maart

Morgendienst, aanvang 10.00 uur

Zingen: Psalm 103: 8

Zingen: Psalm 99: 1

Lezen: Exodus 12:1-24

Zingen: Psalm 81: 1, 7, 12

Zingen: Psalm 78: 26 

Zingen: Psalm 56: 5


Avonddienst, aanvang 18.30 uur 

Zingen: Psalm 79:6

Zingen: Psalm 63: 2

Lezen: Jeremia 3:6-25 (Heidelbergse Catechismus Zondag 4)

Zingen: Psalm 97: 1, 6

Zingen: Psalm 74: 1,11

Zingen: Psalm 145: 6