Liturgie eerstkomende kerkdienst

Zondag 24  September - morgendienst 10.00 uur

Psalm 113: 4

Psalm 19: 6

Schriftgedeelte: Lukas 4: verzen 14 t/m 32

Psalm 40: 1 en 8

Psalm 32: 4

Psalm 72: 7

Thema : Jezus’ Evangelieverkondiging

1. De Zender van het Evangelie

2. De Inhoud van het Evangelie

3. Het adres van het Evangelie 


Printversie met gespreksvragen

Avonddienst 19.00 uur

Info volgt

 Parkeren Citadel

Morgendienst: open

Avonddienst: open