Liturgie eerstkomende kerkdienst

Zondag 4 December

 Morgendienst : aanvang 10.00 uur.

Liturgie: 

Zingen: Psalm 75: 1

Zingen: Psalm 51: 5

1 Samuël 15: 1 t/m 23

Zingen: Psalm 96: 2, 3 en 6

Zingen: Psalm 119: 25

Zingen: Psalm 135: 11 


Zondag 35 uit de HC wordt behandeld.  

Thema: de dienst van God naar Zijn Woord.  

1. Het gebod van de Heere

2. Het verbod van de Heere

3. Het onderwijs door de Heere


 Middagdienst : aanvang 15.30 uur.

Liturgie:

Ps.      76 :   1   

Ps.      95 :   2

Genesis 49: 1 - 18

Ps.    146 :   3, 8

Ps.    145 :   5    

Ps.      89 :   7


Parkeren Citadel: 

Morgendienst: open

Middagdienst: open