Liturgie eerstkomende kerkdienst

Zondag 15 September


Morgendienst, aanvang 10.00 uur

Ps. 3 : 2
Tien geboden : 9
Lukas  11: 1   t/m   13
Ps. 34 :  2  en  3
Ps. 119 :  3
Ps. 130 :  4


Avonddienst, aanvang 16.30 uur 

Ps. 99 : 6
Ps. 2 : 7   
Genesis 9 : 8   t/m   29
Ps. 78 : 2  en  4
Ps. 119 : 4
Tien geboden : 1 en  6
H.C. Zondag 39