Liturgie eerstkomende kerkdienst

Zondag 25 oktober


Morgendienst, aanvang 10.00  uur

Schriftlezing: 

Lukas 13:18-21

Zingen: 

Psalm 25:6

Psalm 25:2

Lezen Lukas 13:18-21

H. Doop: Psalm 22:16 – 134:3

Psalm 87:4

Psalm 72:9

Psalm 105:5


 Avonddienst, aanvang 19.00  uur

Schriftlezing: Hand. 13:48-14:7 


Zingen:

Ps. 103:1

Ps. 119:25

Ps. 58:7

Ps. 119:53

Ps. 89:11

Ps. 26:12


Tekst: Handelingen 14: 4