Liturgie eerstkomende kerkdienst

Zondag 2 augustus

Morgendienst, aanvang 10.00 uur

Schriftlezing: 

Openbaring 1:1-18  (Heidelbergse Catechismus Zondag 17)

Zingen:

Psalm 71:2 

Psalm 1:1 

Psalm 22:14

Psalm 16:6 

Psalm 21:13


Middagdienst, aanvang 15.30 uur

Schriftlezing: 

Hebreeën 12: 1-17

Zingen:

Psalm 25:2

Psalm 2:7

Psalm 119:17

Psalm 37:3

Psalm 89:8