Verenigingen

In onze gemeente zijn diverse actieve verenigingen en wekelijkse activiteiten. We zouden het leuk vinden om jou daar te ontmoeten!

  • Jeugdvereniging -12 Mozes en Mirjam

Voor wie? Voor jongens en meisjes van 8 t/m 12 jaar. 
Wanneer? Om de week op vrijdagavond, van 19.00 uur tot 20.30 uur. 
Waar? In een van de zalen van de kerk. 
Wat doen we? Er wordt begonnen met een verhaal uit de Bijbel. Dan is het pauze, en na de pauze doen we altijd iets leuks: een voetbalwedstrijd, een quiz, of iets knutselen. 
Vragen? Mail naar info@gergemzeist.nl

  • Jeugdvereniging -16 Zefanja

Voor wie? Voor jongeren van 12 t/m 15 jaar.
Wanneer? Om de week op vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.15 uur.
Waar? In een van de zalen van de kerk
Wat doen we? We beginnen meestal met bezinning over een Bijbels, actueel of praktisch onderwerp. Maar we doen ook vaak een ontspannende activiteit, of juist het tegenovergestelde: sporten.
Vragen? Mail naar info@gergemzeist.nl

  • Jeugdvereniging +16 Soli Deo Gloria

Voor wie? Voor alle jongeren van 16 jaar en ouder.
Wanneer? Om de week op vrijdag- of zaterdagavond, vanaf 19.45 uur.
Waar? In een van de zalen van de kerk, of bij iemand thuis.
Wat doen we? Het is sowieso onwijs gezellig, maar er zijn ook serieuze momenten, zoals voor de pauze, wanneer we ons samen in de Bijbel verdiepen. Na de pauze (waarin er altijd iets lekkers is) doen we iets totaal anders. Vast item op de agenda is ons jaarlijkse kamp in de meivakantie voor alle jongeren die maar mee willen. We zijn al een keer op outdoorkamp geweest, maar ook een zeilkamp stond al eens op de agenda.
Vragen? Mail naar info@gergemzeist.nl

  • Zangvereniging Sursum Corda

Voor wie? Voor iedereen die van zingen houdt, jong of oud (vanaf 16 jaar), lid van onze gemeente of niet.
Wanneer? Iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
Waar? In een van de zalen van de kerk.
Wat doen we? We repeteren elke dinsdagavond. Deze avonden zijn een mix van gezelligheid en professionaliteit. We zingen uitsluitend christelijke liederen, onder begeleiding van diverse muziekinstrumenten. Door het hele jaar heen geven we meerdere uitvoeringen, zowel in onze eigen kerk als daarbuiten.
Neem gerust contact op via sursumcorda@gergemzeist.nl

  • Kinderkoor De Rehobôthzangers

Voor wie? Voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd (het maakt niet uit of je lid bent van onze gemeente of niet). 
Wanneer? Het koor is een gelegenheidskoor. We repeteren dus niet het hele jaar door, maar alleen van oktober tot en met december. In deze periode hebben we elke dinsdagavond koor van 18.45 tot 19.30 uur.  
Waar? In een van de zalen van de kerk. 
Wat doen we? We studeren met elkaar mooie en bekende christelijke liederen in, om die tijdens de jaarlijkse kerstzangavond aan iedereen te laten horen onder begeleiding van diverse muziekinstrumenten. 
Elk jaar zijn we weer op zoek naar kinderen die het leuk vinden om mee te zingen in een enthousiast koor. Lijkt het jou ook gezellig om eens mee te zingen. Kom gewoon een keertje langs of stuur een mailtje voor meer informatie naar sursumcorda@gergemzeist.nl

  • Vrouwenvereniging Ora et Labora 

Voor wie? Voor alle vrouwen.  
Wanneer? Donderdagavond vanaf 20.00 uur. 
Waar? In een van de zalen van de kerk. 
Wat doen we? Na de opening zijn we altijd op een leuke en creatieve manier bezig. Hierbij kunt u denken aan het maken van handwerkjes. De tijd na de pauze wordt elke avond anders ingevuld. Een aantal keren per seizoen wordt er aan de creativiteitstafel gewerkt, bijvoorbeeld aan een bloemenkrans, 3D-kaarten of schilderwerk. Ook nodigen we af en toe een spreker uit om te spreken over een boeiend thema. Onze activiteiten beperken zich niet tot de reguliere donderdagavonden. Zo organiseren we jaarlijks een verkoopmarkt voor het goede doel, die altijd druk bezocht wordt. We proberen ons ook op andere manieren in te zetten voor de gemeente. We bezoeken ouderen, sturen kaarten als er een zendingswerker jarig is, bezoeken nieuwe gemeenteleden, en echtparen waar een baby werd geboren. 
Heb je aan de hand van deze korte introductie nog vragen, dan kun je ze altijd stellen via oraetlabora@gergemzeist.nl

  • Bijbelleesavonden

Voor wie? Voor iedereen die zich in groepsverband wil verdiepen in de vraag welke weg ons de Bijbel ons in ons leven wijst.  
Wanneer? Op een aantal woensdagavonden van 19:45 tot uiterlijk 21.45 uur.   
Waar? Zowel bij iemand thuis als in de kerk.  
Wat doen we? We onderzoeken met elkaar welke weg God ons in ons leven wijst. Dit doen we zowel in de kerk met een grote groep en in kleinere groepjes thuis (de zogenaamde Bijbelstudieavonden). Tijdens de avonden thuis denken we na over de actuele betekenis van wat we op de avonden in de kerk bespreken. 
Voor vragen of opmerkingen, mail naar m.c.blok@solcon.nl