Kerkzegel

Het kerkzegel dateert van 10 oktober 1987. Het heeft als doel om de echtheid van papieren en digitale kerkelijke documenten te waarmerken.

In het zegel van onze gemeente zijn de namen aangegeven met in het midden het wapen van de gemeente Zeist. Daartussenin staan in het Latijn: NUNC DILATIVIT NOS DOMINUS. Dit betekent: 'Nu heeft ons de Heere ruimte gemaakt'. Dit is afgeleid van een tekst uit de Bijbel (Genesis 26:22).

Deze woorden geven aan wat belangrijk is voor het leven in de gemeente: het leven rond de prediking van het Woord van God, Die als de God van het Verbond ruimte maakt voor Zijn gemeente.