Vrouwenvereniging

- Rehobothkerk Zeist

Janneke Witzier van “Woord en Daad” is aanwezig. Janneke zal een inleiding houden en met ons na te denken over het thema “duurzaamheid”. Ook kunt u kennismaken met de (h)eerlijke koffie die door Woord en Daad verkocht wordt.

Alle vrouwen vanuit de gemeente hartelijk welkom! Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.