Ochtenddienst

- Rehobothkerk Zeist

Er is leesdienst. 

Meer informatie vindt u onder kerkdiensten.

In Nederland hebben we de laatste tijd te maken met bijzondere weersomstandigheden. De afgelopen jaren hadden we regelmatig droge zomers. Dit jaar is het voorjaar erg regenachtig en nat verlopen, maar de gevolgen zijn te overzien.

In andere delen van de wereld is dat vaak heel anders. In Bangladesh bijvoorbeeld, zondag 26 mei jl. kwam cycloon Remal daar aan land. Als gevolg werd onder andere dit land getroffen door overstromingen en landverschuivingen. Bangladesh had uit voorzorg bijna 800.000 inwoners geëvacueerd, maar toch  kwamen tientallen mensen om het leven. Het natuurgeweld veroorzaakte een grote ravage, waardoor velen ontheemd zijn, oogsten verloren zijn gegaan en veel infrastructuur is beschadigd en de bevolking is al zo arm. Bovendien is er een acuut gebrek aan voedsel en hygiëneproducten onder geëvacueerde personen.

Bijzondere Noden werkt samen met een partner in Bangladesh om in de eerste levensbehoeften en medische zorg te voorzien. Ook zijn acht lokale kerkjes betrokken bij al dit werk. Zo dragen deze christenen het Evangelie uit door de daad en het woord. Bidt u mee of dit project gezegend mag worden onder de getroffen bevolking?

De diaconale collecte zal hiervoor bestemd worden.

Van harte aanbevolen! De diaconie