Ochtenddienst

- Rehobothkerk Zeist

Er is leesdienst. 

De extra collecte is bestemd voor het deputaatschap Evangelisatie. 

Meer informatie vindt u onder kerkdiensten