Ochtenddienst

- Rehobothkerk Zeist - Kerkdienst

Er is leesdienst. 

Zingen: Psalm 100 vers 1 en 3

Zingen na de Wetlezing: Psalm 130 vers 2

Lezen: Mattheus 26: 36-46 (H.C. Zondag 49)

Zingen: Psalm 86 vers 3 en 6

Zingen: Psalm 122 vers 3

Zingen: Gebed des Heeren vers 4

De extra collecte is bestemd voor het deputaatschap Emerituskas.

Voor een beschrijving van de kerkdienst: klik hier.

Op het intranet kunt u meeluisteren met een kerkdienst.