Kerkenraadsvergadering

- Rehobothkerk Zeist

Eventuele bezoekers wordt verzocht vooraf contact op te nemen met oud. H.J. van der Poel.