Bijeenkomst met de dames van de gemeente

- Rehobothkerk Zeist

We gaan met elkaar nadenken over de toekomst van onze vrouwenvereniging Ora et Labora.

N.B. juiste tijden komen nog.