Avonddienst

- Rehobothkerk Zeist

Ds. W. Visscher hoopt voor ons voor te gaan. 

De extra collecte is bestemd voor het deputaatschap Evangelisatie. 

Meer informatie vindt u onder kerkdiensten