Ochtenddienst

- Rehobothkerk Zeist - Kerkdienst

Er is leesdienst.

De diaconale collecte deze dag is bestemd voor de stichting Comfort and Help in Nazareth waar Maarten en Marita Dekker nauw bij betrokken zijn. De gemeente in Nazareth heeft de naam Nechama, wat ‘troost’ betekent, in het Engels vertaald door ‘Comfort’ en is afgeleid van het troostboek, de  Heidelbergse Catechismus. 

De stichting omvat de gemeente, twee inloopwinkels en een inloophuis. In Nazareth Illith wonen veel Russische joden die bereikt worden met woord en

daad. In het inloophuis kan men goedkoop een kop koffie of een maaltijd krijgen en worden gesprekken gevoerd. Zaterdag wordt hier catechisatie en Bijbelstudie gegeven. 

De stichting organiseert ook conferenties voor vrouwen en jongeren, er wordt diaconale hulp verleent en tijdens de feestdagen worden voedselpakketten
uitgedeeld. Maarten en Marita bieden mensen in hun omgeving een troostende hand met de bede dat zij Gods hand hierin opmerken en aangrijpen.
Van harte bevelen we deze collecte voor het werk in
Israël aan! Hartelijke groet, De diaconie  

Voor een beschrijving van de kerkdienst: klik hier

Op het intranet kunt u meeluisteren met een kerkdienst.