Het Orgel

Het orgel is in 1972 gebouwd door fa. Pels en Van Leeuwen. De orgelkas is gemaakt van natuurgedroogd sipo-mahoniehout. Het orgel heeft 25 stemmen verdeeld over twee manualen en het pedaal. De manualen hebben een omvang van 56 tonen en het pedaal 30 tonen. Het orgel is uitgevoerd met een volledig sprekend front; dat wil zeggen dat alle zichtbare pijpen daadwerkelijk functioneren.

Het uiteindelijke ontwerp is via de architect voorgelegd aan TNO voor een akoestische beoordeling. Als belangrijkste criterium werd meegegeven dat de spraakverstaanbaarheid in het kerkgebouw het voornaamste onderwerp was en dat daarnaast de nagalmtijd niet mocht worden veronachtzaamd.
Het advies van TNO bevatte een aantal aanbevelingen. De belangrijkste daarvan betroffen de opbouw van de wanden van de absides, de uitvoering van het dak, de opstelling van de preekstoel in het liturgisch centrum en de constructie van de leuningen van de galerijen.
Het advies hield verder in om het orgel op de galerij naast de preekstoel op te stellen.

Het orgel heeft de volgende dispositie:

Hoofdwerk Bovenwerk Pedaal
Quintadena 16'
Prestant 8'
Octaaf 4'
Roerfluit 8'
Gedekte Fluit 4'
Quint 2 2/3'
Octaaf 2'
Mixtuur V 1 1/3'
Cornet V disc.
Trompet 8'
Tremulant
Prestant 8'
Holpijp 8'
Octaaf 4'
Roerfluit 4'
Gemshoorn 2'
Quint 1 1/3'
Scherp IV 1'
Sesquialtera II af g
Dulciaan 8'
Tremulant
 
Prestant 16'
Subbas 16'
Baarpijp 8'
Octaaf 4'
Bazuin 16'
Trompet 8'

Koppels
Bovenwerk-Hoofdwerk
Hoofdwerk-Pedaal
Bovenwerk-Pedaal Prestant 16'

In 1996 is er door orgelbouwer Pels en Van Leeuwen groot onderhoud uitgevoerd: de pijpen zijn schoongemaakt en gerepareerd waar nodig, de windvoorziening is nagekeken, evenals de mechaniek, en met name de prestanten zijn opnieuw geïntoneerd. De firma Stinkens uit Zeist (orgelpijpenmakerij) schonk een nieuwe Trompet en Dulciaan.


Terug naar het overzicht.

 

Kerkdiensten
Elke zondag
om 10.00 en 18.30 uur

Dagelijks Woord
Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt.
Johannes 13:34

Agenda
26 mei Avonddienst om 15:30
30 mei Hemelvaartsdag
2 jun Avonddienst om 18:30
4 jun Papiercontainer
5 jun Papiercontainer
9 jun Avonddienst om 18:30

Inloggen