Kerkzegel

Dit kerkzegel dateert van 10 oktober 1987. Het gebruik ervan heeft als doel om de echtheid van papieren en digitale kerkelijke documenten te waarmerken.

In het kerkzegel van onze gemeente zijn de namen van onze kerkelijke gemeente en die van ons kerkgebouw aangegeven met in het midden het wapen van de burgerlijke gemeente Zeist. Daar tussenin staan in het Latijn de volgende woorden: NUNC DILATAVIT NOS DOMINUS. Met deze Latijnse woorden wordt in de oude kerktaal weergegeven: Nu heeft ons de HEERE ruimte gemaakt. Ze zijn ontleend aan Genesis 26 vers 22. Daar staat wat Izak sprak als verklaring van de naamgeving van de put waarover de Filistijnse herders met hem twistten. Izak noemde die put: REHOBÔTH.

Bij de ingebruikneming van onze kerk op 1 juni 1972 hield ds. G.J. van den Noort een preek over Genesis 26 vers 22. Het thema van deze preek was: Door de HEERE ruimte gemaakt voor een gewassen kerk.

De woorden op het kerkzegel geven aan wat het wezenlijk eigene van onze gemeente behoort te zijn: het leven rond de prediking van het Woord van de eeuwige God, Die als de God van het Verbond in Christus ruimte maakt voor Zijn Gemeente.


Terug naar het overzicht.

 

Kerkdiensten
Elke zondag
om 10.00 en 18.30 uur

Dagelijks Woord
Gij zult heilig zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig!
Leviticus 19:2b

Agenda
13 nov Papiercontainer
14 nov Papiercontainer
4 dec Papiercontainer
5 dec Papiercontainer
15 dec Kerstzangavond
15 dec Kerstmaaltijd

Inloggen