Kerkgebouw

Het kerkgebouw, de Rehobôthkerk, is ontworpen door architect ir. T. van Hoogevest. Bij het ontwerpen van de kerk is uitgegaan van een aantal eisen waaraan moest worden voldaan. Naast de stedenbouwkundige eisen die de burgerlijke gemeente Zeist stelde, hadden ook de kerkenraad en de bouwcommissie een programma opgesteld. De architect sloot zich aan bij de sterke traditie van de reformatorische kerkbouw. De centraalbouw was daarbij de meest aangewezen vorm. Hierdoor werd bereikt dat de afstand van de prediker tot de luisteraar zo kort mogelijk is. Verder waren alle betrokken partijen voor een hoog opgaande lijn van het kerkgebouw. Een en ander leidde tot een cirkelvormig gebouw omgeven door zeven absides (torens). De hoogte van de absides is 19 m, die van het dak in het middengedeelte 17 m terwijl de buitendiameter van de kerk 33 m is. De bouwtijd van de kerk en de bijgebouwen was 20 maanden; er werden 220.000 bakstenen verwerkt.

Een bijzonder aspect is de symboliek die in de kerk aanwezig is. Zo stellen de zeven absides zeven dagen voor. Er zijn zes absides gelijk. De zevende is anders, deze staat centraal met daarin de bediening van Woord en Sacrament. De architect heeft daarmee de zeven door God geschapen dagen aangegeven. Daarvan zijn er zes die voor de mens gelijk zijn, terwijl de zevende dag, de rustdag, gewijd is aan de dienst van God. In de driedeling van de preekstoel is de drie-eenheid van het Goddelijk Wezen, zoals Hij Zich in Zijn Woord openbaart, uitgebeeld.

De kerk geeft door zijn vorm een centrale beleving in het samenzijn, zodat de kerkgangers als het ware rondom het Woord samenzijn. De opstelling van de banken draagt daaraan bij.


 

 

 


Terug naar het overzicht.

 

Kerkdiensten
Elke zondag
om 10.00 en 18.30 uur

Dagelijks Woord
Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt.
Johannes 13:34

Agenda
26 mei Avonddienst om 15:30
30 mei Hemelvaartsdag
2 jun Avonddienst om 18:30
4 jun Papiercontainer
5 jun Papiercontainer
9 jun Avonddienst om 18:30

Inloggen